11 klassiske musikksanger for en begravelsestjeneste - Grunnleggende om begravelse (2024)

11 klassiske musikksanger for en begravelsestjeneste - Grunnleggende om begravelse (1)

"Der ord svikter, taler musikken." – Den danske forfatteren Hans Christian Andersen

I våre største tider med smerte og sorg, har vi ofte ikke ordene til å beskrive de intense følelsene vi føler. Denne følelsen er en vanlig opplevelse for de av oss som nylig har lidd et stort tap. Det er der kraften til musikk kan bidra til å gi nødvendig komfort.

For mange av oss har musikk den unike evnen til å gi oss ord når sorg og smerte har gjort oss stille. En vakker melodi eller tekst kan perfekt fange det vi føler og snakke dypt og følelsesmessig til oss.

Den anerkjente sorgeksperten, rådgiveren og forfatteren Dr. Alan Wolfelt lærer detmusikker et viktig element i enhelbredende og meningsfull begravelse. Musikk kan sette tonen i en begravelse, bringe følelsene våre i forgrunnen og tillate oss å sørge sammen med andre i sorg, noe som er avgjørende for åhvorfor vi har begravelser.

Det er mange musikalske sjangre som kan bidra til å bringe helbredelse under en begravelse. Mange synes klassisk musikk er rørende, og det er mange sanger og arrangementer som støtter denne troen. Hvis klassisk musikk høres ut som den beste måten å hedre din kjære og bringe helbredelse til de som har det vondt, her er noen forslag som kan hjelpe.

1. Con Te Partirò (tid for å si farvel)

Mens andre sanger på denne listen også har en forbindelse til døden,Jeg drar med deglidenskapelig og unapologetisk omfavner følelsene vi ofte føler under et tap. Denne ordningen fokuserer på atskillelsen vi føler når et dødsfall inntreffer. Det fremhever også at smerten av vår sorg ikke vil være i forkant av livene våre for alltid.

Opprinnelig skrevet av Francesco Sartori og Lucio Quarantotto i 1995,Jeg drar med deger en elsket favoritt for mange fans av klassisk musikk og har blitt en vanlig del i begravelser. Budskapene om å finne skjønnhet utover vår smerte og huske at minnet til vår kjære alltid vil være med oss, stemmer for mange.

2. Adagio for strykere

Samuel Barberblir ansett som den mest talentfulle amerikanske komponisten i sin generasjon, ogAdagio for strykereer en av grunnene. Spillet på et fullt orkester av strykere, har sangens dystre og høytidelige melodi vært kjent for å hjelpe de som er i sorg. Den maler et emosjonelt bakteppe for smerte med uhyggelig vakre stigninger og fall. Barbers klassiker er treg til tider, men den tar opp damp ved 4:40-merket og crescendos for en fantastisk bevegelig fjelltopp på 5:25.

Adagio for strykerespilte i begravelsene til Albert Einstein og prinsesse Grace av Monaco. Sangen ble kringkastet etter at prinsesse Diana og de amerikanske presidentene John F. Kennedy og Franklin D. Roosevelt gikk bort.

3. Irish Tune fra County Derry

Hvis et strykeorkester ikke faller i smak, kan messingseksjonene tilIrish Tune fra County Derrykan være mer passende. Arrangementets myke åpning følges av en melodisk resonans som vekker sangen til live. Stykket er komponert av Percy Grainger og fokuserer på kraftige, positive toner som kan hjelpe oss å huske de gode minnene til våre kjære og hva som gjorde dem spesielle. I tillegg er fløytesoloen (2:15) spesielt vakker og leder vei inn i den kraftige melodien (3:11).

Karakteren tilIrish Tune fra County Derrygjør dette til et utmerket valg å spille i en kjærs begravelse.

4. Ave Maria

En tidløs klassiker som er anerkjent og elsket av utallige mennesker,Ave Mariakan være den mest populære klassiskesangfor begravelser. Mange tror det er det perfekte stykket for å hedre sine kjære, siden det er en tilpasning av den tradisjonelle romersk-katolske bønnen. Enten den spilles eller synges, kan denne sangen bidra til å bringe følelsene våre til overflaten, slik at vi kan erkjenne at et dødsfall har skjedd og begynne vår vei mot helbredelse.

Mange artister har fremført sangen gjennom årene, og Luigi Venas opptreden ved president Kennedys begravelse er fortsatt en av de mest minneverdige.

5. Kjærlighetsdrømmer nr. 3 (Kjærlighetsdrømmer)

Piano og klassisk musikk går hånd i hånd for de fleste av oss. Det gir bare mening å inkludere flere fantastisk utformede pianoarrangementer som snakker til sjelen.Franz Lisztga ut tre klaververk i 1850, medKjærlighetsdrømmer nr. 3å være hans mest populære. Stykket var inspirert av diktetO kjærlighet, så lenge du kan elske (O kjærlighet, så lenge du kan), som fokuserer på viktigheten av kjærlighet, smerten ved tap og løftet om å gjøre hvert øyeblikk viktig.

Gjennom hele sangen hører vi sammenstøtet mellom kjærlighet og død (2:20). Disse skiftene var Liszts ønske, da han forsøkte å skrive et stykke så hjerteskjærende som det er urolig.

6. Gal verden

Så mange dyktige artister har dekketGal verdensiden utgivelsen for mer enn 40 år siden. Mens Dennis Korns pianoversjon kan være en av de nyeste, er den absolutt rørende og vakker. Opprinnelig skrevet av Roland Orzabal fra det britiske bandet Tears of Fears,Gal verdenble født fra Orzabals tid med låtskriving, der han så vanlige mennesker leve livene sine utenfor vinduet hans. Orzabal følte seg frakoblet, alene og malplassert i verden på grunn av dette – følelser vi kan ha opplevd etter døden til en kjær.

Dennis Korns pianocover gir nytt liv til sangen. Hans versjon fanger opp hva det vil si å føle sorg, ettersom grunntonene og melodien med høyere tonehøyde fungerer som et eksempel på variasjonen av følelser vi kan føle. Sangens fortrolighet, enkelhet og kraftige følelser gjør den til et ideelt valg for enhver type begravelse.

7. Canon i D

Det er sant,Johann Pachelbelsklassisk er tradisjonelt en stift i bryllup, men dens kraftige bygg og bemerkelsesverdige harmonier gjør det også til et virkningsfullt stykke for å feire livet til en kjær. Sangens raske tempo og bevegelige melodi kan hjelpe oss til å reflektere over de positive minnene vi har fra den avdøde, i stedet for smerten vi føler fra deres fravær.

Kanon i Dkan også fremføres av enten et stort eller lite antall musikere. Arrangementer av dette klassiske musikkstykket finnes for klassiske strykekvartetter, piano, to musikere og mer. Sangen er også kjent for mange, noe som gjør den virkningsfull for publikum og enkel å bruke til begravelser.

8. Adagietto (Symfoni nr. 5)

Nok et fullt orkesterstykke,Gustav Mahlers Adagietto (Symfoni nr. 5)bringer inspirasjon av fred og tristhet. Mahler skrev dette uhyggelig fengslende arrangementet kort tid etter at han ble alvorlig syk og måtte trekke seg som dirigent for Wien-filharmonien. Det er mulig hans sviktende helse inspirerte ham til å skrive et så rørende stykke som har utrolige byggverk på 3:10 og 10:15.

Harpens letthet i begynnelsen og den lunefulle bevegelsen i andre akt gjør også dette til et stykke som kan hjelpe oss å finne ro, om enn for et kort øyeblikk.

9. Lux Aeterna (Nimrod)

Fremført av det britiske vokalensemblet VOCES8, er denne a cappella-versjonen sunget med varme og skjønnhet. Det er vanskelig å tro at det ikke er noen instrumenter involvert. Stemmene som gir ekkoEdward Elgarsstrålende svulmende melodier har blitt hørt i bryllup, begravelser og til og med arrangementer for det britiske monarkiet. Som en av 14 stykker Elgar dedikert til kjære venner og familie, skrev ElgarEvig lys (Nimrod)for en hengiven venn som sto ved siden av komponisten under hans kamp med depresjon.

Stemmenes stigning og fall indikerer vår daglige kamp med sorg og de varierende følelsene vi kan føle. Sangen bygger til en overveldende velbalansert og betagende lyd (2:15) som er vanskelig å beskrive og best å nyte.

10. Luft på en G-streng

Ingen liste over klassisk musikk, uansett omstendigheter, ville vært komplett utenJohann Sebastian Bach. Basert på Bachsnr. 3 i D-dur,August Wilhelmj komponerte dette arrangementet i 1871 og tilbyr en mild puls som virkelig er nøkkelen til stykkets popularitet. Sangens bevegelige fiolinseksjon, stødige base og perfekt akkompagnert orgel skaper uovertruffen følelser.

Ikke for lang eller for kort, dette stykket er flott for å hedre livet og bringe helbredelse.

11. Stearinlys i vinden

LikGal verden,den siste oppføringen på denne listen er svært populær. Den har til og med blitt dekket flere ganger siden den ble utgitt av Elton John i 1973. Originalen faller kanskje ikke inn i den tradisjonelle klassiske sjangeren, men når den spilles på piano alene, er den hjerteskjærende vakker. Elton John skrev sangen til ære for Marilyn Monroes død, og spilte deretter i prinsesse Dianas begravelse i 1997. Begge versjonene er klassikere og fokuserer på presset vi legger på oss selv som kan få oss til å føle oss utilstrekkelige.

Med kraftige tekster,Stearinlys i vindener like rørende i sin originalversjon eller kun som instrumental. Det er flere elementer i sangen som gjør den til et perfekt valg for en begravelse.

Andre musikalske alternativer for en meningsfull begravelse

  • Topp 10 sanger for en begravelsesseremoni
  • Topp 12 countrysanger for en feiring av livstjeneste
  • Topp 10 salmer for en begravelsesseremoni
11 klassiske musikksanger for en begravelsestjeneste - Grunnleggende om begravelse (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Carey Rath

Last Updated:

Views: 5841

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Carey Rath

Birthday: 1997-03-06

Address: 14955 Ledner Trail, East Rodrickfort, NE 85127-8369

Phone: +18682428114917

Job: National Technology Representative

Hobby: Sand art, Drama, Web surfing, Cycling, Brazilian jiu-jitsu, Leather crafting, Creative writing

Introduction: My name is Pres. Carey Rath, I am a faithful, funny, vast, joyous, lively, brave, glamorous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.